EXPORT ISSUES

Å sende heltre ut av EU viser seg å være alt annet enn enkelt. I siste liten fikk jeg vite av en tilfeldig veileder at det kan bli problematisk å sende heltre til USA uten noen form for sertifisering om at treverket er godkjent. 

Ferdig tilskjærte materialer som står klare til å bli en fraktkasse... 

Ferdig tilskjærte materialer som står klare til å bli en fraktkasse... 

KONTAKTKARUSELL
Dermed har jeg jobbet på spreng den siste uken for å få i havn alt til benken skal sendes. Dette finnes det dessverre ikke noe godt system på i Norge. Jeg har selv måttet kontakte halve Mattilsynet, for å til slutt komme i kontakt med ei hyggelig dame som kunne litt om dette. Den beste beskrivelsen fant jeg på hjemmesidene til Innovasjon Norge, les mer om restriksjonene HER

Derfra har jeg funnet frem til hvor all materiell er kjøpt, og derfra skaffe meg sertifiseringer fra hvert enkelt firma. Fraktkasser skal egentlig stemples, men med tanke på den korte tiden jeg har, kan jeg ikke gjøre annet enn å sende ved godkjenningspapirer. Nå har jeg satt halve Norge i arbeid, hvor alle er avhengig av at alle gjør det de kan. Takk Gud for snille og hjelpsomme mennesker!

GODKJENT
Alt treverk som er behandler er uproblematisk. Det gjelder f.eks. kryssfiner etc. Dette er varmebehandlet og dermed trygt i forhold til spredning av eventuelle skadedyr som treverk kan medbringe. 

Hjemmemekk!

Hjemmemekk!

Klar til å skrus igjen. 

Klar til å skrus igjen. 

Det skal bli himmelsk godt å kassen fra seg. Timene frem til det, får jeg heller bare ofre til stress og høye skuldre.... 


DEN INTERNASJONALE STANDARDEN FOR TREEMBALLASJE, ISPM 15.

Hva må norske vareeksportører sørge for?
For de landene hvor ISPM 15 avtalen har trådt i kraft må norske vareeksportører, enten vi snakker om paller og annet ubehandlet trevirke, sørge for at pallene og annen emballasje av samme materiale er:
•          avbarket
•          varmebehandlet eller gasset på forskriftsmessig måte
•          behørig merket med internasjonalt anerkjent merke og koder


ENGLISH:

Sending solid wood out of the EU proves to be anything but simple. At the last minute I learned from a random supervisor that it can be problematic to send solid wood to the United States without any certification that the wood is approved.

NEVER ENDING ROLLERCOASTER
Thus I have worked hard over the past few weeks to get everything under control so that the bench can be shipped. It's unfortunate that there are no good system on this in Norway. I had to contact half the (Mattilsynet) "FSA"  before I finally got in touch with a nice lady who knew a little about this. The best description I found of the restrictions was on the website of Innovation Norway, read more about the restrictions HERE

From there I had to locate where all the materials used were purchased, and from there get certifications from each company. Shipping boxes should be stamped, but considering the short time I have the best I can do is ship approvals with the bench. 

APPROVED
All the processed wood is unproblematic. F.ex. plywood etc. These are heat-treated and safe in relation to the proliferation of any pests that wood might bring.


THE INTERNATIONAL STANDARD FOR WOODEN PACKAGING, ISPM 15.

What must Norwegian commodity exporters make sure of?
For those countries where ISPM 15 agreement has entered into force, the Norwegian commodity exporters, whether we are talking about pallets or other untreated wood, ensure that pallets and other packaging of the same material are:
• debarked
• heat treated or gassed to regulations
• duly marked with internationally recognized brand and tags


I can't wait for the bench to be shipped! ......