SMEDSA + UNI-K

I forbindelse med utarbeidelse av prototype til mitt masterprosjekt i design, samarbeidet jeg med Uni-K.

Bilde fra prosessen

Bilde fra prosessen

IMG_1774.JPG

GUTTA PÅ MEKANISK
Gutta på mekanisk avdeling stod på for å ferdigstille stigen til eksamensdato. De gjorde en strålende jobb og fulgte produksjonstegningene så godt det lot seg gjøre for hånd. Tett dialog underveis i prosessen sørget for at vi sammen fikk utviklet en prototype som levde opp til forventningene.

Stigen ble senere sendt til NOT Pulverlakk AS i Sandnes som stod for overflatebehandlingen - varmforsinking og pulverlakkering. Det har vært stas å benytte lokale tjenester fra start til endelig produkt, da det gir mulighet til å følge opp produksjonen tett, i tillegg til at det gjør mindre skade på miljøet med tanke på utslipp ved transport.   

 

HVEM ER UNI-K?

Uni-K er et tilbud i NAV’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Bedriften gir tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan formidles til det ordinære arbeidsmarked. I tillegg tilbyr de dagplasser for Haugesund kommune.

Som et arbeidsmarkedstiltak er deres mål å sysselsette og utvikle ressurser hos den enkelte arbeidstaker. Å tilrettelegge arbeidsoppgavene, samt å tilpasse produksjonen i forhold til opplæring og funksjonsdyktighet, stiller store krav til bedriften. På Uni-K har de oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk og kantine/catering.


STRAKS KLAR
Stigen på plass i Bergen for å overvære eksamen og offentlig utstilling ved KMD//UiB. Bilder fra prosessen.

TELL ME YOUR STORY


min master i design: designe et forebyggende sikkerhetstiltak ved fall fra brygge/land i
vann/sjø - for å unngå drukningsulykker


Dette er et området jeg har lite erfaring fra selv. Det vil si at det blir desto viktigere for meg å involvere brukere for å danne meg en forståelse og forstå hvilke behov som trengs.

DIN HISTORIE

Har du opplevd å falle fra land i vann og vært nær å drukne? Har du mistet noen du er glad i i en drukningsulykke? Er du eller kjenner du noen som har angst for å falle i vann/sjø? Kjenner du/ er du en som ikke kan svømme og som vil ha behov for hjelp dersom de/du faller i vannet fra land/brygge? Har du en annen historie som kan bidra til økt sikkerhet langs Norges langstrakte kyst. 

Ønsker du å fortelle meg din historie? Da er jeg mer enn interessert i å høre fra deg. 

Navn *
Navn

Du kan også sende meg en direkte mail dersom du heller ønsker det

caroline@smedsadesign.com