I'M DREAMING OF A GREEN X-MAS

.. VISSTE DU AT.. Grønne planter tilfører luften oksygen. Dermed opplever vi mennesker at luftfuktigheten blir bedre dersom hjemmet inneholder planter. Ikke bare tilfører de oksygen - de tiltrekker seg også svevestøv og demper støy. Nå gleder jeg meg til å få på plass noen friske planter i leiligheten i Oslo etter jul. 

Inspirasjonsbildene er lånt fra Pinterest // Pictures borrowed from Pinterest


ENGLISH
.. DID YOU KNOW THAT .. green plants supply oxygen. Humans find that the humidity in their homes get better when they contain plants. Not only do plants add oxygen - they also attract airborne particles and suppresses noise. I am looking forward to place some fresh plants in my apartment in Oslo after Christmas.