SO AND SO...

Nå passerer jeg straks en måned som ansatt hos Krohnark. Vet ikke om det er lov å si, men på de få ukene har jeg lært mer om hva mitt fag innebærer enn 3 år med studier.. 

Virkeligheten kom ikke som noe sjokk for min del, ettersom jeg opparbeidet meg ett år med arbeidserfaring før jeg begynte å studere. Dog minnet det meg igjen på hvor lite virkelighetsforståelse mange studenter får gjennom sine studier. I mitt tilfelle er det lagt inn 2 uker med obligatorisk praksis i løpet av 5 år. De to ukene blir man ikke satt til annet enn å koke kaffe. 

Ukene hos Krohnark har vært hektiske og lærerike. Allerede første uken ble jeg satt på egne prosjekter, noe som viser deres tillit til meg. Det er en utrolig herlig følelse å endelig jobbe med interiørprosjekter som blir realistiske. Det å være omringet av positive, erfarne og inspirerende mennesker hver dag, gir meg mer enn nok motivasjon til å stå opp hver morgen. Ingen dag er lik, and I LOVE IT! 

Krohnark er om dagen på utkikk etter nye ansatte, passer Krohnen deg?

For mer informasjon KROHNARK

MASTERPROSJEKTET FORTSETTER...
I tillegg til jobben hos Krohnark, arbeider jeg med min masteroppgave. For to uker siden møtte jeg Redningsselskapet for å diskutere et eventuelt samarbeid. Det har vært snakk om samarbeid mellom Redningsselskapet, Tryg, Norges Livredningsselskap og meg. Dessverre viser det seg at en av samarbeidspartnerene ikke ser nødvendigheten i å designe et nytt tiltak - så da faller jeg ut av samarbeidet. Det betyr ikke at jeg ikke skal fortsette med mitt prosjekt, men at jeg står mer alene og muligens må søke etter andre samarbeidspartnere/sponsorer. 

Fremdriftsplanen til mai 2018 er allerede klar, så den ekstra tiden jeg har på kvelder og i helger de 6 månedene fremover, skal brukes til videre arbeid med prosjektet.  


MIN MASTER I DESIGN: DESIGNE ET FOREBYGGENDE SIKKERHETSTILTAK VED FALL FRA BRYGGE/LAND I
VANN/SJØ - FOR Å UNNGÅ DRUKNINGSULYKKER


MASTERS: IT'S ON!

En rekke uker har allerede sust forbi, og masteroppgaven er i gang. De kommende to årene skal jeg fokusere på en bestemt problemstilling. Det har vært krevende å komme fram til et endelig fokusområde.

Bryggen, Bergen

Bryggen, Bergen

Jeg har brukt store deler av sommermånedene til å gjøre research for min egen og samfunnet sin del. Det å skulle arbeide med en oppgave i to år krever motivasjon og en iver etter å løse et gitt problem. Nettsiden forskning.no består av en rekke forskningsbaserte artikler som jeg har studert for å se om noe der kunne være aktuelt. Mitt mål for masteren har vært å finne noe som jeg kan brenne for, noe som jeg kan lære av og som vil være samfunnsnyttig. 

Under et møte med Åge Wee, nevnte jeg vanskeligheten med å finne en problemstilling. Han lente seg tilbake før han sa "de siste fire årene har det vært en økning på 400% innen drukningsulykker etter fall fra brygge eller land". Og DER satt den!

Nå gleder jeg meg stort til å grave meg dypt inn i problemstillingen. Undersøkelser, intervju, analyser, fotografier og skisser skal dokumenteres. l alle år har jeg tenkt at to år er i overkant lang tid å arbeide med en oppgave på.. men nå ser jeg behovet. Dersom jeg skal kunne delta på seminarer, kurs eller konferanser, avtale tider for intervju, bygge modeller, mock-up og kanskje en prototype, så krever det sin tid. 

Sikkerhetsutstyr på bryggen, Bergen

Sikkerhetsutstyr på bryggen, Bergen


ENGLISH

A number of weeks have already flown by and my masters program have started. For the next two years I will focus on one specific issue. It has been difficult to figure out a final problem to focus on.

I did a lot of research during the past summer months to see if I could find anything interesting. Working with a task for two years requires motivation and eagerness to solve a given problem. I studied forskning.no to see if I crossed something that would catch my interest. The website consists of a series of research-based articles. My goal for the master project have been to find a focus area that's useful to society - a project that motivates me.  A project I can learn from.

During a meeting with Åge Wee, I mentioned the difficulty of finding a problem. He leaned back and then he said " there has been an increase of 400% within drownings after falling from pier or land the last four years". And THERE I got it! My focus area!

I am looking forward to dig deeply into the issue. Surveys, interviews, analysis, photographs and sketches must be documented. I have always thought that two years would be an extremely long time to work on one project .. I totally see the need now. For me to be able to attend seminars, courses or conferences, making appointments for interviews, build models, mock-up and perhaps a prototype - all of this requires a lot of time.