SMEDSA + UNI-K

I forbindelse med utarbeidelse av prototype til mitt masterprosjekt i design, samarbeidet jeg med Uni-K.

Bilde fra prosessen

Bilde fra prosessen

IMG_1774.JPG

GUTTA PÅ MEKANISK
Gutta på mekanisk avdeling stod på for å ferdigstille stigen til eksamensdato. De gjorde en strålende jobb og fulgte produksjonstegningene så godt det lot seg gjøre for hånd. Tett dialog underveis i prosessen sørget for at vi sammen fikk utviklet en prototype som levde opp til forventningene.

Stigen ble senere sendt til NOT Pulverlakk AS i Sandnes som stod for overflatebehandlingen - varmforsinking og pulverlakkering. Det har vært stas å benytte lokale tjenester fra start til endelig produkt, da det gir mulighet til å følge opp produksjonen tett, i tillegg til at det gjør mindre skade på miljøet med tanke på utslipp ved transport.   

 

HVEM ER UNI-K?

Uni-K er et tilbud i NAV’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Bedriften gir tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan formidles til det ordinære arbeidsmarked. I tillegg tilbyr de dagplasser for Haugesund kommune.

Som et arbeidsmarkedstiltak er deres mål å sysselsette og utvikle ressurser hos den enkelte arbeidstaker. Å tilrettelegge arbeidsoppgavene, samt å tilpasse produksjonen i forhold til opplæring og funksjonsdyktighet, stiller store krav til bedriften. På Uni-K har de oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk og kantine/catering.


STRAKS KLAR
Stigen på plass i Bergen for å overvære eksamen og offentlig utstilling ved KMD//UiB. Bilder fra prosessen.