ICFF, NEW YORK

Under messen i Stockholm, kom jeg i kontakt med en dame fra New York. Hun arbeidet for ICFF, Nord Amerikas største møbel- og interiørmesse. Hun anbefalte meg å melde benken min, Ask, på en konkurranse i regi av ICFF Studio. I den travle tiden som fulgte, glemte jeg å melde meg på.
Men så, for vel en måned siden fikk jeg mail fra ICFF Studio som ønsket meg velkommen til New York i mai likevel.

Foto: Marte Sandvold Nygaard

Foto: Marte Sandvold Nygaard

ICFF STUDIO
Bernhardt Design og Emerald Expositions teamer opp årlig for å presentere ICFF Studio hver mai. Dette er en konkurranse opprettet som en plattform for unge designere til å presentere sine eksisterende prototyper til produsenter, forhandlere og media.

ICFF Studio har vært en karriere-katalysator for en rekke tidligere deltakere, deriblant kjente designere som Brad Askalon, Viable London, Chris Adamick og Nolen Niu. Tallrike publikasjoner har omtalt arbeidet presentert på ICFF Studio, dette inkluderer Business Week, Fast Company, ID, Metropolis, The New York Times, Surface og Wallpaper.

KRITERIER
For å være kvalifisert til å delta i konkurransen, må designeren ha en fungerende prototype som ikke er i kommersiell produksjon. Oppføringene er bedømt på design, estetikk, evnen til å være økonomisk masseprodusert, salgbarhet og kommersiell levedyktighet. Hvert år blir opptil 12 designere valgt ut fra et hav av søkere som klarer å oppfylle disse kravene. De vil i tillegg bli tildelt et stipend på $ 1000. Deltakerne får individuelle stander, designet av det New York baserte designstudioet, TRUCK. Messen varer fra 14 til 17 mai.

ONCE IN A LIFETIME OPPERTUNITY
I mitt tilfelle var jeg så heldig at Alexandra, som jeg traff i Stockholm, hadde troen på meg og mitt møbel. Til tross for at jeg glemte å melde meg på konkurransen, husket hun meg og viste produktkortet mitt til juryen - de likte det de så. Da jeg leste mailen holdt jeg på å falle av stolen. Jeg ble nødt til å lene meg godt tilbake, bare for å la det synke inn. Etter en stund, åpnet jeg mailen en gang til for å dobbeltsjekke at jeg ikke hadde drømt. Dette er en "once in a lifetime"- mulighet for meg. En investering, som vil koste meg økonomisk her og nå, men som forhåpentligvis lønner seg på sikt.

UNG DESIGNER I DAG
Det å være "designer" er up and coming, likevel synes jeg det er skummelt å være ung designer i dag. Man må virkelig brette opp ermene, jobbe hardt og bruke albuene der det trengs. Samtidig er det viktig å være ydmyk. Vi er et lite miljø her i Norge, hvor alle jobber for å komme seg opp og fram. Å skille seg ut i mengden er vanskelig. At denne muligheten har blitt servert meg, er en helt utrolig bekreftelse på at jeg gjør noe riktig. Å få muligheten til å prestere på internasjonalt nivå er helt surrealistisk!

Billettene til verdensmetropolen er bestilt! Jeg er klar til å gjøre det beste jeg kan disse 4 dagene! 

Les mer om ICFF Studio HER

________________________________

During the furniture fair in Stockholm, I came in contact with a nice lady from New York. She worked for ICFF, North America's largest furniture fair. She encouraged me to enroll my bench, Ask, in a competition organized by ICFF Studio. In the busy time that followed, I forgot to sign up for it. But then, about a month ago I received mail from ICFF Studio who welcomed me to New York in May!

ICFF STUDIO
Bernhardt Design and Emerald Expositions team up annually to introduce ICFF Studio every May. This is a contest created as a platform for young designers to present their existing prototypes for manufacturers, retailers and media.

ICFF Studio has been a career catalyst for a number of former participants, including famous designers like Brad Ascalon, Viable London, Chris Adamick and Nolen Niu. Numerous publications have featured the work presented at ICFF Studio, including BusinessWeek, Fast Company, ID, Metropolis, The New York Times, Surface and Wallpaper.

CRITERIA
To be eligible to participate in the competition, the designer must have a working prototype that is not in commercial production. Entries are judged on design, aesthetics, the ability to be economically mass produced, merchantability and commercial viability. Every year up being up to 12 designers selected from a sea of pplicants who fail to meet these guidelines. They will also be awarded a scholarship of $ 1000. Participants receive individual objects, designed by the New York-based design studio, TRUCK. The exhibition runs from May 14 to 17.

ONCE IN A LIFETIME OPPERTUNITY
I was so lucky that Alexandra, whom I met in Stockholm, had faith in me and my furniture design. Despite the fact that I forgot to register for the competition, she remembered me and showed my product card to the jury at ICFF Studio - they liked what they saw. When I read the email I almost fell off my chair. I had to lean back to let it all sink in. After 15 min I opened the email again to double check that it wasn't just a dream. This is a "once in a lifetime" - opportunity for me. An investment that will cost me a lot financially right now, but hopefully it'll be worth it in the long term.

YOUNG DESIGNER TODAY
Being a "designer" is up and coming. Even though, I think it's scary being a young designer today. One has to really roll up our sleeves, work hard and use our elbows when needed. It is also important to be humble. We're a small designer community here in Norway. Everyone has to work hard to get up and forward - standing out in the crowd is very difficult. This opportunity I've been served is an amazing confirmation that I'm doing something right. Getting the opportunity to perform at a international level is surreal!

Plane tickets for the world metropolis is booked. I am ready to do the best I can these four days!

Read more about ICFF Studio HERE