Vi Bygger Nytt - hyttereportasje

Vi Bygger Nytt tok turen til Oa for å høre om vårt familieprosjekt. I den nyeste utgaven av magasinet står det om prosessen, og det gis smarte tips til dere som har tenkt å bygge hytte i fremtiden.

FORSIDE MAGASIN.jpeg