KEBONY - ECO FRIENDLY HARDWOOD

kebony wood

Kebony er det bærekraftige tre-alternativet til tropisk og modifisert trevirke. Kebony er et meget holdbart og bærekraftig treverk med samme estetikk og egenskaper som de beste tropiske tresorter. Treet krever minimalt vedlike hold og har lave livsløpskostnader.

Teknologien bak Kebony er en miljøvennlig, patentert trebehandlingsprosess utviklet i Norge. En bio-basert væske gir treets cellestruktur en permanent endring med de ypperste egenskaper!

Som et resultat av høy holdbarhetskarakterer, tilbys utendørs levetid garanti mot råte i 30 år for alle Kebony produkter, over bakken bruk.

Kebony-tre har ingen skadelige virkninger på miljøet. Kebony er basert på en væske utvunnet av bio-avfall og fabrikken produserer det under de mest miljø all round standarder. I avfallsfasen kan Kebony behandles som vanlig, ubehandlet tre.

Les mer om Kebony HER


Kebony is the sustainable alternative to tropical hardwood and other modified woods. It is a highly durable, sustainable wood with the aethetics and performance of the best tropical hardwoods. It requires minimum maintenance and brings low life cycle costs.

Developed in Norway, the Kebony technology is a patented, environmentally friendly process, which enhances the properties of sustainable softwoods with a bio-based liquid. As a result the wood’s cell structure is permanently modified to adopt premium characteristics!

As a result of our high durability ratings, we are able to offer an outdoor life time warranty against rot for 30 years for all Kebony products in above-ground usage.

Kebony wood has no harmful effects on the environment. Production of Kebony is based on a liquid extracted from bio-waste and our factory produces to the most environmentally firendly standards. In the waste disposal phase, Kebony can be treated as regular, untreated wood.

Read more about Kebony wood HERE