PROFILE ID

I løpet av oppholdet på seminaret i Stockholm gjennomgikk jeg en lærestilsindikator, eller rettere sagt en test, for å finne ut hvilken type jeg. To tester ble gjennomført, for så å analysere disse til et helhetlig bilde.

svenske arkitekter

Grunnen til at disse testene ble tatt var for å finne ut hvilke mennesker som er satt sammen i det nye styret til AFAG - for å gi oss selv en pekepinne og en indikator på hvordan vi kommer til å fungere sammen som gruppe. Det finnes 4 ulike lærestilstyper, og en gruppe sammensatt av disse typene er betegnelsen på det "perfekte" team.

svenske arkitekter

Resultat

Test 1: Rød - ledertype
Test 2: Lærestilstype tre (trekant)
Oppfatter informasjon abstrakt og bearbeider den aktivt. Integrerer teori og praksis. Lærer ved å teste ut teorier og anvende sunn fornuft. Er pragmatikere og mener at hvis noe fungerer, så er det bra nok. Er jordnære problemløsere og liker å få svarene på forhånd. Liker ikke formaliteter og går rett på sak. Er ikke sørlig tolerante for uklare idéer. Verdsetter strategisk tenkning. Er ferdighetsorientert. Eksperimenterer og pusler med ting. Vil vite hvordan ting fungerer. Endrer verden, går rett til kjernen i problemene. Kan noen ganger virke sjefete og upersonlig. 

Hos meg stemte test 1 overens med test 2. Det var lærerikt å lese om seg selv og se at det stemmer utrolig godt med hvordan jeg har oppfattet meg selv. Leste gjennom de andre typene for å se om jeg kjente meg bedre igjen i noen av de, men det gjorde jeg ikke på langt så nært som med nummer tre. 

Lærestilstyper i styret

Jevnt over, av alle styremedlemmene, var det en utfyllende fordeling. Blir morsomt å se hvordan det nye styret kommer til å samarbeide i framtiden. En ny periode er akkurat satt i gang, og mye kan skje på 2 år! 

svenske arkitekter kontor

ENGLISH

During the stay at the seminar in Stockholm we went through a learning style indicator. 

The reason why we took those tests was to find out what types the new board of AFAG consist of - to give ourselves an indicator of how we are going to work together as a group. There are 4 different learning style types, and a group composed of all these different types is the term for the "perfect" team.

 

Result

Test 1: Red - leader type
Test 2: Learning Style Type Three (triangle)
Perceive information abstract and process it actively. Integrates theory and practice. Teach by testing out theories and apply common sense. Is pragmatists and think that if something works, then it is good enough. Is a down to earth problem solver and like to get the answers in advance. Do not like formalities and go straight to the point. Are not tolerant of ambiguous ideas. Appreciates strategic thinking. Is skill oriented. Experimenting and fiddling with things. Want to know how things work. Changing the world, goes right to the core of the problems. Can sometimes seem bossy and impersonal.

It was instructive to read about "myself" and see that test 1 matched with test 2 - and it also matches incredibly well with how I see myself. I read through the other types as well to see if I felt more like some of them, but I did not. Nowhere as close as the number three.

Learning style types in the board

There result showed that the group consists of all of the types. Perfect start! It is going to be fun to see how the new board will work together for the next two years.