A DESIGNERS YEAR *2016*

Kan med hånden på hjertet si at dette har vært et av mine beste år! Månedene har sust forbi i en fart jeg såvidt har klart å holde følge med.  

Det har vært et ekstremt travelt år fra ende til annen. Januar tilbragte jeg på verkstedet fra morgen til kveld med bygging av Ask, som skulle ferdigstilles før Stockholm Furniture Fair.

I februar var det bånn gass med interiør- og møbelmessen i Stockholm. Ask ble utsatt for vold av en ukjent gjerningsmann, men etter litt grining fra meg, og mekking på bakrommet, var han tilbake på utstillingen i sin fine prakt. Messen førte blant annet til omtale i Aftenposten, og kontakt med mennesker fra hele verden. Etter messen var det full gang med bacheloreksamen, søknad til masterstudiet i design. 

I mars fikk jeg meg en stor overraskelse da mailen fra ICFF dukket opp i innboksen min. Jeg var valgt ut, blant 10 andre unge designere fra hele verden, til å stille ut Ask på en messe i New York i mai! Hipp hurra!

I april overtok jeg kontoret i Øvregaten 226 i Haugesund. Fantastisk å få sitt eget sted til materialprøver og permer, og ikke minst å ha et sted å invitere kunder til. Der tilbragte jeg en god del tid  mens jeg arbeidet med bacheloroppgaven, og søkte om støtte til den store reisen til New York som skulle finne sted i Mai.  

Mai... Du travle milde... 3 timer etter presentasjon av bacheloroppgaven ved KHiB, lettet flyet fra Flesland med destinasjon: New York. Ask var allerede sendt et par uker i forveien, så jeg reiste over Atlanteren alene og krysset fingre og tær for at alt skulle være i orden ved åpningen av ICFF dagen etter. Fire intensive dager ble tilbragt på messen, vel uvitende om hvilke mennesker som gikk forbi standen og skuet mot Ask. På de fire dagene møtte jeg mange spennende mennesker fra Norge og andre steder i verden. De fire dagene etter messen brukte jeg på å få benken ut av lokalet... Et par tårer ble felt av en sliten og ung designer som følte seg veldig liten i den store verden. Dagen jeg kom hjem fra New York, stupte jeg i sengen og lå strakt ut i 3 uker.. Lite visste jeg at dette skulle bli de tre ukene med finest vær i løpet av hele sommeren.. Bleik, men frisk, fortsatte sommeren med spennende prosjekter. 3D visualisering av et byggeprosjekt i Sveio, samarbeidsprosjekt med Wee Marine og ferdigstilling av hyttetegninger til ny familiehytte i Ålfjorden i Sveio.  

I august gikk startskuddet for master i design! Jeg har valgt å jobbe med sikkerhet rundt drukning ved fall fra brygge/land. Høsten har for det meste gått til å innhente informasjon fra statistikker, leger, brannvesen, redningsselskapet, etc etc. Det har ført meg i kontakt med mange flinke og spennende mennesker.  

Jeg har også vært på reise og innhentet inspirasjon på den måten. Det liker jeg godt. Både Trondheim, Praha og Stockholm er fine byer. Året avsluttet jeg med en presentasjon i arbeidet så langt med masteroppgaven, og tilbud om jobb hos Krohn Interiørarkitekter i Oslo fra Januar av. I dag pakket jeg ut de siste restene fra kontoret mitt, vemodig låste jeg døren etter meg. Samtidig med et smil om munnen med tanken om at 2017 skal bli et like bra år som 2016 har vært.

GODT NYTTÅR! 

_______

JANUAR

Model of ASK

Model of ASK

Ikke bare tegner jeg møblene, møblene skal også bygges. Jobbet hardt i januar for å bli ferdig til møbel- og interiørmessen i Stockholm // Not only making the design, also building it. Working hard to finish ASK before Stockholm furniture fair. 

Ikke bare tegner jeg møblene, møblene skal også bygges. Jobbet hardt i januar for å bli ferdig til møbel- og interiørmessen i Stockholm // Not only making the design, also building it. Working hard to finish ASK before Stockholm furniture fair. 

FEBRUAR

ASK er klar for Stockholm // Ask is ready to attend Stockholm furniture fair 2016. 

ASK er klar for Stockholm // Ask is ready to attend Stockholm furniture fair 2016. 

Utmattet etter en lang og intensiv uke i Stockholm. Bacheloreksamen neste... // Exhausted after a long week in Stockholm. Bachelor assignment next.. 

Utmattet etter en lang og intensiv uke i Stockholm. Bacheloreksamen neste... // Exhausted after a long week in Stockholm. Bachelor assignment next.. 

MARS

Årets første vårtegn // Finally seeing signs of spring.  

Årets første vårtegn // Finally seeing signs of spring.  

APRIL

Overtok mitt eget kontor // Got my own office ! 

Overtok mitt eget kontor // Got my own office ! 

IMG_7140.JPG

MAI

Bachelor delivered!  

Bachelor delivered!  

New York baby

New York baby

Etter mange måneder med hardt arbeid, møtte jeg ASK i New York, klare for ICFF // After many months of hard work ASK finally reached New York! Ready for ICFF.  

Etter mange måneder med hardt arbeid, møtte jeg ASK i New York, klare for ICFF // After many months of hard work ASK finally reached New York! Ready for ICFF.  

The ICFF Studio class of 2016

The ICFF Studio class of 2016

JUNI

Bachelorgrad i design - et steg nærmere fullført studie // Bachelor degree - one step closer to finish my studies.  

Bachelorgrad i design - et steg nærmere fullført studie // Bachelor degree - one step closer to finish my studies.  

JULI

Smedsa Interiør Design i samarbeid med Wee Marine // Smedsa interior design vs. Wee marine, outdoor furniture design project  

Smedsa Interiør Design i samarbeid med Wee Marine // Smedsa interior design vs. Wee marine, outdoor furniture design project  

AUGUST

Studietur til Stockholm // Study trip to Stockholm  

Studietur til Stockholm // Study trip to Stockholm  

IMG_8179.JPG

SEPTEMBER  

Masterstart. Tema: sikkerhet // Starting my master in design. Working with safety.  

Masterstart. Tema: sikkerhet // Starting my master in design. Working with safety.  

Sommerhytten jeg designet sammen med Camilla Thorsen fra Berge Sag er klar til bygging // The summerhouse I designed together with Camilla Thorsen in Berge Sag is ready to be built!  

Sommerhytten jeg designet sammen med Camilla Thorsen fra Berge Sag er klar til bygging // The summerhouse I designed together with Camilla Thorsen in Berge Sag is ready to be built!  

IMG_8107.JPG

OKTOBER

Interiørmessen i Bergen // Interior fair in Bergen.  

Interiørmessen i Bergen // Interior fair in Bergen.  

IMG_8572.JPG

NOVEMBER

Masterprosjektet fortsetter. Møtte Redningsselskapet som tok meg med på oppdrag // Master project continues. Met up with Redningsselskapet. 

Masterprosjektet fortsetter. Møtte Redningsselskapet som tok meg med på oppdrag // Master project continues. Met up with Redningsselskapet. 

Work work work work work

Work work work work work

Studietur til Praha // Study trip to Prague  

Studietur til Praha // Study trip to Prague  

DESEMBER

Fikk mine første prototyper av kakefatet Z. Spennende! // Got my first prototypes of Z. Exciting!  

Fikk mine første prototyper av kakefatet Z. Spennende! // Got my first prototypes of Z. Exciting!  

Flyttet til Oslo for å starte i min nye jobb hos Krohn Interiørarkitekter i Januar // Moved to Oslo to start my new job at Krohn Interior Architects in January  

Flyttet til Oslo for å starte i min nye jobb hos Krohn Interiørarkitekter i Januar // Moved to Oslo to start my new job at Krohn Interior Architects in January  


ENGLISH

I can honestly say that this has been one of my best years! The months flew by in a speed I barely could keep up with.

It’s been an extremely busy year. I spent January in the workshop working on the construction of ASK that had to be complete before the Stockholm Furniture Fair.

In February the interior and furniture fair in Stockholm was on the agenda. ASK got abused by an unknown criminal, but after a panic attack and a couple of tears, I managed to fix the back and ASK was back on the show in its finest glory. The show led to an article in Aftenposten and connections with people from all around the world. After the fair ended I had to start working on my bachelor exam and write an application for the Master program in design.

In March I got a big surprise when a mail from ICFF appeared in my inbox. I was selected among 10 other young designers from around the world to exhibit ASK at North Americas biggest furniture fair in New York in May. Hooray!

In April I moved in to my new office in Øvregaten 226 in Haugesund. Fantastic to get my own space to collect material samples and binders and not to mention having somewhere to invite my future customers. I spent a lot of time at the office while I worked on my bachelor thesis and trying to get some sponsors for my big New York trip in May.

May ...  3 hours after the presentation of my bachelor thesis I walked on the airplane at Flesland with destination: New York. ASK was already sent a couple of weeks in advance, so I traveled across the Atlantic Ocean alone. I held my fingers and toes crossed praying that everything would be ok at the opening of ICFF the following day. Four intensive days were spent at the fair. I met lots ofinteresting people from Norway and elsewhere in the world during those days. I spent four days after the show to get the bench out of the Javits Center... A tired and young designer suddenly felt very small in the big world. The day I came home from New York I plunged in to bed and layed stretched out for 3 weeks.. The summer continued with exciting projects. 3D visualization of a building project in Sveio, collaboration with Wee Marine and working on drawings of our new summer house in Ålfjorden in Sveio.

In August I started my master in design! I have chosen to work with safety. I’ve spent this autumn collecting information from statistics, doctors, firefighters, rescue company, etc etc. The thesishas brought me into contact with many talented and interesting people.

I have also been traveling and gathered inspiration around the world. Trondheim, Prague and Stockholm are all beautiful cities. I finished the year with a presentation of my work so far on the thesis. I was also offered a job at Krohn Interior Architects in Oslo starting in January. Today I moved out of my office. Wistfully I locked the door behind me but with a smile on my face with the thought of 2017 being just as successful as 2016 has been.

HAPPY NEW YEAR!