MOO:D

Jeg samarbeider for tiden med to gutter fra Visuell Kommunikasjon, en grafiker og en illustratør. Sammen skal vi utarbeide en idé og plan for Marken 37. I 2017 flytter Kunst- og Designhøgskolen ut av lokalene og inn i et nytt bygg (tegnet av Snøhetta) i Møllendal. I den forbindelse trenger utleierne å få inn nye leietakere, og vi griper vår sjanse til å påvirke byggets framtid.

Vi ønsker å utarbeide et senter med hovedfokus i at designere fra ulike områder kan møtes og skape nettverk. Det skal tilrettelegges for et bygg med mye aktivitet, og hvor terskelen for å oppsøke hverandre skal være lav. Bygget skal invitere en hver til å ta turen innom, kreativ eller ikke, for å benytte seg av kompetansene som er tilgjengelige. Det skal ligge til grunnlag at de som hører til i bygget gjennom kontorplasser, lang- eller korttidsleie, skal ha utstyret lett tilgjengelig for å oppnå gode kreative prosesser. Det skal også være mulighet for andre å leie verksteder, workshops eller lokaler til møter, seminarer, debatter eller andre typer arrangementer. 

Helt i oppstartsfasen er det viktig at vi som samarbeider har god kommunikasjon. Dette er et tverrfaglig prosjekt, og det er viktig at vi forstår hverandre og er tydlige om hvilke krav vi stiller fra våre fagfelt. Min oppgave er å utføre arkitektur og interiør, mens guttene skal utføre den grafiske profilen. Sammen skal vi skape god kommunikasjon mellom bygget og dens brukere. 

For å få et innblikk i hverandres stil, og samtidig vise til stemning, følelser og tanker for bygget, har vi utarbeidet hver vårt moodboard. Ut fra dette skal vi bygge videre på byggets "nye ID", og skape en helhet. Fortsettelsen blir spennende! Marken 37's framtid ser lys ut! 

Mitt moodboard som viser til arkitektur og interiør.


Moodboards blir hovedsakelig brukt av designere, men også av andre yrker. Moodboard blir brukt i konseptutviklingen for å kommunisere de ulike stilene og kvalitetene til andre som er involvert i prosessen. Et moodboard er nyttig for referanse og blir brukt som kommunikasjonsgrunnlag.


Nå drar jeg til New York City, regner med å innhente mye inspirasjon fra byen som aldri sover. 

 

C